Добре дошли в avi-building.com
 
 

Търсене

Кадастър за квартали с най-много сделки

Изграждането на кадастър отнема години. В същото време кадастърът и имотният регистър са в основата на всеки инвестиционен проект. През 2014 г. за осем столични квартала ще бъде създадена кадастрална карта. Причината да са избрани точно те, е че там се реализират най-много имотни сделки. Наличието на подобна карта значително ще улесни реализирането на покупко-продажби в Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец, Триадица. Графикът за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки може да видите ТУК.

 

Справка в сайта за недвижими имоти imot.bg показва, че от въпросните квартали най-силно предлагане на имоти има в Лозенец. Там се предлагат за продажба близо 2000 жилища, 300 офиси, 200 магазина и 70 парцела. Общо в посочените райони на столицата се продават над 3500 имота.

 

Също така през тази година се предвижда и създаване на специализирани карти и регистри на обекти по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; преизмерване на Държавната нивелачна мрежа – І клас и създаване на цифрова едромащабна топографска карта.

 

Източник: www.fakti.bg