Добре дошли в avi-building.com
 
 

Търсене

За Нас

Основната цел на работещите във фирма АВИ-БИЛДИНГ ООД в областта на недвижимите имоти е да изпълнят максимално точно зададените критерии за мечтания дом. Ние разбираме от сгради. Това е нашата професия. 

 

Във фирмата е въведена политика по управление на качеството, която е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители в “АВИ БИЛДИНГ” ООД. ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА “АВИ БИЛДИНГ” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ СЪОБРАЗНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,  СТАНДАРТИТЕ НА КОМПАНИЯТА, ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И КОНЮНКТУРАТА НА ПАЗАРА, С КАЧЕСТВО И ЦЕНИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

 

След това официално встъпление, което е и обещание пред вас, нашите клиенти, че ще вложим максимални усилия за постигане на желания резултат, бих искала да отбележа, че навлизайки в толкова лична територия каквато е домът на всеки от нас, разбираме нашата огромна отговорност. Отговорност, не само материална, но и засягаща личния живот на всеки от нас.

 

Пожелавам ви да успеете да видите своя дом с очите на един мъдър малък принц: „ВИДЯХ ЕДНА ХУБАВА КЪЩА, ПОСТРОЕНА ОТ РОЗОВИ ТУХЛИ, СЪС ЗДРАВЕЦ ПО ПРОЗОРЦИТЕ И С ГЪЛЪБИ НА ПОКРИВА...“   „Малкият Принц“ Антоан дьо Сент  Екзюпери.